Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. 3x NIE – NIE palę, NIE piję, NIE biorę.

Szanowni Dyrektorzy, Rodzice, Pedagodzy Szkolni, Wychowawcy, Nauczyciele!
Szkoła Podstawowa w Łapszance we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łapsze Niżne organizuje  Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. 3x NIE – NIE palę, NIE piję, NIE biorę.
W związku z podjętą inicjatywą zwracamy się do Państwa z prośbą o zachęcenie naszych uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Zachętą z pewnością
okażą się atrakcyjne nagrody, które czekają na zwycięzców.
Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

Kristina Krzysik
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łapszance
oraz Renata Błazoszek-Sołtys
Pedagog Szkolny

Regulamin konkursu:

3xNie – regulamin konkursu miedzyszkolnego IV-VIII