Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

W dniach od 08.02.2021 do 15.02.2021 rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych składają deklarację o kontynuacji uczęszczana.
Od 1 marca 2021 można  składać wnioski o przyjęcie dziecka  do oddziału przedszkolnego.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w załączeniu.

Materiały do pobrania:

Zarządzenie w sprawie rekrutacji do przedszkoli

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o objęciu rocznym przygotowaniem przedszkolnym kandydata