Pozytywne nastawienie

Pozytywne nastawienie- rady pedagoga

RODZIC, DZIECKU Pozytywne nastawienie, szacunek dla siebie oraz innych osób, a także wiara we własne możliwości sprawią, że dziecko będzie potrafiło zawalczyć o swoje szczęście, nie krzywdząc przy tym nikogo. Budowanie pozytywnej samooceny dziecka należy rozpocząć od najmłodszych lat. Czasami rodzice, często nieświadomie, wpływają negatywnie na poczucie wartości dziecka – oceniają je, porównując do innych dzieci lub zagłuszają jego dziecięcą ciekawość, mówiąc, że i tak nic nie zrozumie. Mądry rodzic powinien wiedzieć, jak rozmawiać z dziećmi, a także jak motywować dzieci do dobrego zachowania. Oto 10 pozytywnych zdań, które powinno usłyszeć każde dziecko.