Kupujcie kartki!

Kwestujący uczniowie
NASI UCZNIOWIE WOLONTARIUSZAMI „ŚWIĄTECZNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ dla CHORYCH DZIECI NASZEJ GMINY”
W niedzielę 11 grudnia nasi uczniowie kwestowali do puszek po mszach świętych w kościele w ramach „Świątecznej Akcji Charytatywnej dla Chorych Dzieci Naszej Gminy” organizowanej już od kilku lat przez Stowarzyszenie Dzieci i Młodzież Spisza. A celem tej akcji jest zbiórka środków finansowych dla dzieci chorych wymagających leczenia i rehabilitacji z terenu naszej gminy. Ofiarodawcy otrzymywali kartki świąteczne przygotowane przez uczniów m.in. i z naszej szkoły. Zebraną kwotę, wraz z datkami z innych parafii, zostanie przekazana jak w poprzednich latach rodzinom dzieci z przeznaczeniem na ich rehabilitację i leczenie. Dziękujemy naszym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom za przygotowanie kartek świątecznych. Dziękujemy kwestującym uczniom, którymi byli: Ewelina Cipta, Bartek Trzop, Wojtek Swoczyk, Patrycja Dudas, Oskar Adamiec, Emilia Kuruc, Iza Sołtys, Grzegorz Swoczyk i nauczycielom: Barbarze Trzop i Renacie Błazoszek-Sołtys.
Dziękujemy wszystkim za dobroć serca i życzymy zdrowych, prawdziwie przeżytych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Ten, który Narodził się w ludzkiej postaci w betlejemskiej stajence przed dwoma tysiącami lat narodzi się w Waszych sercach ponownie, błogosławiąc Wam wszystkim w Nowym Roku 2023.
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzież Spisza