WARSZTATY KRAWIECKIE

dzieci na warsztatach krawieckich
W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” został zakupiony sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwola uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Tym razem postawiliśmy na szycie, a że sami szyć nie potrafimy z pomocą przyszło nam Koło Gospodyń Wiejskich w Łapszance. Wspólnymi siłami udało nam się uszyć woreczki sensoryczne do wykorzystania na zajęciach gimnastycznych i nie tylko. Była przy tym świetna zabawa i dużo radości.
Serdecznie dziękujemy paniom z Koła Gospodyń za życzliwość i poświęcony czas.