BohaterON

Kartki dla Bohaterów

Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Łapszance wzięli udział w akcji: „BohaterON”. To część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich. W naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce historycznej. Uczniowie chętnie poznawały losy Powstańców Warszawskich. Na podsumowanie uczniowie wykonali kartki, które przesłaliśmy do adresatów- żyjących świadków historii- Powstańców Warszawskich. Dziękowaliśmy za trud, poświęcenie, świadczyliśmy, że pamiętamy i życzyliśmy „zdrowia”!