Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych wznawia spotkania

Plakat informacyjny grupy wsparcia rodzin
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych wznawia spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodziców chcących podnieść swoje kompetencje wychowawcze.
Spotkania grup wsparcia będą odbywać się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 61.
Grupa ma charakter otwarty i adresowana jest do wszystkich rodziców chcących rozwijać swoje kompetencje wychowawcze. Podczas spotkań będzie możliwość podzielenia się swoimi trudnościami, wymiany doświadczeń oraz poszukiwania sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.