Wybory do Samorządu

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO JUŻ ZA NAMI…

Chociaż na świecie szaleje pandemia, w naszej szkole – jak co roku – odbyła się pełna wrażeń kampania wyborcza i wybory do Samorządu. Jednak wszystko odbywało się nieco inaczej, bo w reżimie sanitarnym. Ale… daliśmy radę i emocjonujące chwile mamy już za sobą. A o tym, co i jak się działo, poniżej.

W tym roku szkolnym kampania wyborcza kandydatów do szkolnego Samorządu Uczniowskiego miała miejsce w dniach od 9 do 28 września. Brali w niej udział wszyscy ci, których kandydatura została wcześniej przyjęta.
Pośród czternastu osób ubiegających się o miejsce w samorządzie znaleźli się uczniowie klas IV-VI. Walczyli oni o wyborców, rozdając ulotki i rozwieszając plakaty z programami wyborczymi; zachęcali przy tym, jak tylko mogli, by to właśnie na nich oddać swój głos. Niektórzy wiele obiecywali… Podczas Kampanii wyborczej panowała gorąca atmosfera. Sami zaś kandydaci do SU spisali się na medal.
Wybory do Samorządu przebiegały bez zakłóceń, choć odbyły się z opóźnieniem z powodów organizacyjnych dnia 7 października. Oczywiście, poprzedziła je cisza wyborcza (trwała w dniach 29 września – 7 października).
W Komisji Wyborczej zasiedli: Przewodniczący Komisji – Jan Sołtys oraz członkowie – Krystian Holowa i Emilia Kuruc. Nad prawidłowym przebiegiem prac KW (a wcześniej również nad kampanią wyborczą) czuwała p. Anna Bylina-Stanek.
Do głosowania przystąpili uczniowie wszystkich klas. Jednak, przed złożeniem podpisu na arkuszu zawierającym spis wyborców uprawnionych do głosowania, musieli się wylegitymować własnym dokumentem tożsamości (tj. aktualną legitymacją szkolną). Głosy oddawano indywidualnie na specjalnych kartach do głosowania, opatrzonych instrukcją określającą ważność oddanych głosów. Wypełnione karty wrzucano do zaplombowanej uprzednio urny.
Po zakończeniu wyborów urna została otwarta przez Komisję, która następnie z ogromnym zaangażowaniem liczyła oddane przez wyborców głosy. Tego samego dnia podano do wiadomości nieoficjalne wyniki wyborów.

Wyniki oficjalne uczniowie poznali dwa później. Emocje kandydatów sięgnęły więc zenitu! Spośród kandydatów nasza szkolna społeczność wybrała swoich przedstawicieli, wśród których znaleźli się:

Przewodnicząca: ANETA DUDAS
Wice-Przewodniczący: KRZYSZTOF SWOCZYK
Skarbnik: KRYSTIAN HOLOWA
Sekretarz: EMILIA KURUC
Kronikarze: ALICJA MONDEL, GRZEGORZ SWOCZYK
Członkowie: ADRIAN SOŁTYS, OSKAR ADAMIEC, IZABELA SOŁTYS

Wszystkim naszym zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Życzymy kreatywnych pomysłów i wspaniałych osiągnięć!

Anna Bylina-Stanek