SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAPSZANCE

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

GAZETKA

SZKOLNA

Szkoła Podstawowa w Łapszance Łapszanka 32

34-442 Łapsze Niżne

woj. małopolskie

 

tel.: 18 26 59 950

e-mail: lapszankasp@interia.pl

Budynek szkolny zostaje oddany do użytku w 1903 r. Znajduje się w nim jedna izba szkolna i mieszkanie nauczyciela. W szkole uczono pisania, czytania i rachunków, posługiwano się przy tym gryfem i tabliczką. Nauka odbywała się w języku węgierskim.

W okresie międzywojennym w Łapszance - tak jak i w innych wsiach spiskich - pracę podejmują nauczyciele polscy: Sławomir Chodoń i Wiktoria Baran (zastrzelona przez gestapowców w 1943 r. w Morawczynie koło Nowego Targu).

W latach 1939-1945 szkoły spiskie zostały przejęte przez słowackie władze oświatowe. Nie ma informacji o nauczycielach, którzy w tym czasie pracowali w Łapszance, brak też wzmianek o pracy szkoły.

Po r. 1945 w dalszym ciągu uczono w języku słowackim. W szkole pracował jeden nauczyciel, a uczęszczało do niej 50 dzieci. Od 1950 r. było pięć klas i pracowało dwóch nauczycieli.

W latach 1957-1958 wybudowana została nowa szkoła, którą rozbudowano w r. 1969.

W latach 60. szkoła była o ośrodkiem kulturalnym wsi, organizowano wiele imprez i spotkań dla wszystkich mieszkańców. W  latach następnych dokonywano kolejnych modernizacji i udoskonaleń budynku, co możemy dziś oglądać.

Jednak szkoła to nie tylko budynek. Pamiętajmy, że to historia naszych dziadków i rodziców. Poznajmy tę historię i twórzmy ją dla przyszłych pokoleń.

RYS HistorYCZNY

Szkoły Podstawowej w Łapszance

Pani Anna Holowa-Wacław

przez kilka lat

pracowała

w SP w Łapszance

jako bibliotekarka.

nasza

SZKOŁA

współcześnie

W chwili obecnej

Szkoła Podstawowa w Łapszance

prowadzona jest przez

RADĘ GMINY ŁAPSZE NIŻNE

z siedzibą w Łapszach Niżnych przy ul. Jana Pawła II 20.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

mgr Małgorzata KRZYSZTOFIAK

Szkoła Podstawowa w Łapszance

 

Łapszanka 32

34-442 Łapsze Niżne

woj. małopolskie

 

tel.: 18 26 59 950

e-mail: lapszankasp@interia.pl

KONTAKT

KONTAKT