SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAPSZANCE

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

GAZETKA

SZKOLNA

Szkoła Podstawowa w Łapszance Łapszanka 32

34-442 Łapsze Niżne

woj. małopolskie

 

tel.: 18 26 59 950

e-mail: lapszankasp@interia.pl

KONTAKT

Źródło

niektórych artykułów:

http://wikipedia.org

Jan Paweł II, właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, papież (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), sługa Boży Kościoła katolickiego, kawaler Orderu Orła Białego.

Ten Wielki Papież był poetą i poliglotą, a także aktorem, dramaturgiem i pedagogiem. To filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach (od czasu pontyfikatu Hadriana VI) biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z

wiersza Słowiański papież. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku. Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, nastąpiły ogromne zmiany w Watykanie, a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność zarówno katolicką jak i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii.

W dniu 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Przeżył… Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił.

Papież-Polak zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666. dniu swojego pontyfikatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu oraz trwając na modlitwie w jego intencji.

HABEMUS PAPAM

 

- obiegło cały świat! 21 X 1978 r. zgromadzony na Placu Św. Piotra tłum ludzi oczekiwał wieści, kto został wybrany Papieżem; oczekiwał też i jego pojawienia się w loggi głównej bazyliki Św. Piotra. Dominujący wśród zebranych Włosi wołali: „Chcemy rzymianina!”, a jeśli już nie rzymianina, to koniecznie Włocha… Tymczasem nie Włoch, lecz jakiś Wojtyła… Skąd?

W chwilę potem zamarły ze zdumienia tłum zobaczył otwarte ręce Jana Pawła II, chcące najserdeczniej objąć wszystkich, i usłyszał pełne wzruszenia słowa Papieża wypowiedziane w „waszym… naszym” języku włoskim.

Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny, do Polski:

2-10 VI 1979 r.

 

„NIE LĘKAJCIE SIĘ!

OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI!”

Źródła:

ks. G. Piotrowicz i J. S. Kowalski, „Pielgrzym w Ojczyźnie. Jan Paweł II 1920-2005”, Wyd. SMS, Bochnia - Kraków 2005

http://wikipedia.org

W sobotę 10 kwietnia o godz. 10:56 czasu moskiewskiego (8:56 czasu polskiego) doszło do katastrofy w pobliżu lotniska Siewiernyj.

Samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego żoną, Marią, na pokładzie rozbił się, podchodząc do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Na pokładzie maszyny znajdowało się 96 osób, w tym wielu wysokich rangą przedstawicieli państwowych. Wszyscy jechali oddać hołd poległym w Katyniu Polakom.

Nikt nie przeżył katastrofy…

Na służbie społecznej zginął kwiat naszego życia społecznego, politycznego”*: posłowie i senatorowie, politycy, przedstawiciele Kościoła Katolickiego i innych wyznań religijnych, przedstawiciele sił zbrojnych, przedstawiciele rodzin katyńskich i innych stowarzyszeń, osoby towarzyszące, funkcjonarze BOR, załoga samolotu.

 

      * To słowa wypowiedziane przez metropolitę warszawskiego abp Kazimierza Nycza.

Źródło: http://www.mojageneracja.pl

Światowy Dzień Ziemi obchodzi się 22 kwietnia. Jest to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, która promuje postawy ekologiczne w społeczeństwie.

 

W tym dniu ludzie w wielu krajach, również i w Polsce, prowadzą działania mające na celu ochronę środowiska, pokazują jak szanować Ziemię i jej nie szkodzić. Planeta, na której jedynie wynajmujemy mieszkanie, jest bowiem Matką wszelkiego życia.

Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, co też staje się okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

Źródła:

http://www.szkolneoczko3.bloog.pl/

http://www.dzienziemi.pl/

Światowy Dzień Książki jest jednocześnie Dniem Praw Autorskich. To doroczne święto zostało ustanowione w 1995 r. przez UNESCO. Jego cel stanowi promocja czytelnictwa oraz edytorstwa i ochrona własności intelektualnej prawem autorskim.

Źródło: http://www.swiatowydzienksiazki.pl/

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. Już w 1926 r. wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andres. Dzień 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym jako dzień jej patrona - Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

23 kwietnia to również symboliczna data dla literatury światowej. W tym dniu, w r. 1616 zmarli m.in. Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega.

FLAGĘ RP – wg ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych - stanowi prostokątny płat tkaniny o barwach białej i czerownej, umieszczony na maszcie. Za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa. Zgodnie z Ustawą barwami RP są kolory biały i czerwony ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Święto Flagi zostało ustanowione Ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień 2 maja wybrano z dwóch powodów, których źródła tkwią w historii Polski.

I tak pierwszym wydarzeniem mającym wpływ na wybór daty był 2 maja 1945 r. Tamtego dnia o godz. 6:00 zdobywający Berlin żołnierze z Pierwszej Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli biało-czerwony sztandar na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Drugiego źróła należy się doszukiwać w czasach PRL - 2 maja władze komunistyczne nakazywały zdejmowanie flag narodowych, by nie wisiały podczas nieuznawanego przez nie święta Konstytucji 3 maja.

Barwy naszej flagi państwowej: biała i czerwona, po raz pierwszy (nieoficjalnie) zostały uznane za barwy narodowe w 1. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. Tego dnia manifestujący byli przepasani biało-czerwonymi szarfami; kolory nawiązywały do herbu Królestwa Polskiego - Białego Orła na czerwonym tle.

Źródło: http://www.wikipedia.org

W XVII w., po latach świetności państwa polskiego, Rzeczypospolita chyliła się ku upadkowi. W 1767 r. tzw. Sejm Repniowski podjął uchwały, których gwarantem stała się caryca Rosji Katarzyna II. Od tego czasu Polska stała się silnie zależna od sąsiada. Fakt ten doprowadził do kryzysu państwowości, m.in. do wybuchu wojny domowej wywołanej przez konfederatów barskich niegodzących się na protektorat Rosji, porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a w końcu - w 1772 r. - do pierwszego rozbioru Polski.

Konieczność ratowania świetności Rzeczypospolitej była nieunikniona. Przeprowadzono reformy gospodarcze, monetarne, kulturalne, częściowo zniesiono pańszczyznę, wprowadzono cło generalne, zakładano wiele fabryk, manufaktur. W r. 1788, za zgodą Rosji, powołany został tzw. Sejm Wielki. Był to początek reformy ustrojowej, której ukoronowaniem miała być Konstytucja 3 Maja.

3 Maja 1791 r. rozpoczął obrady Sejm Wielki, który ogłosił drugą na świecie konstytucję - Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 1791 r. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1791 r. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 r. W latach 1946-1990 świętowanie tego rocznicy tego wydarzenia było zakazane przez władze. Dopiero 6  kwietnia 1990 r. Sejm ponownie przywrócił to święto.

Źródło: http://www.wikipedia.org

W tradycji ludowej Zielone Świątki związane były (przed nastaniem chrzcześcijaństwa) z powitaniem wiosny i kultem rodzącej się do życia przyrody. Nie wiadomo, kiedy dokładnie były obchodzone. Jedno jest pewne - były to święta związane ze zmianami zachodzącymi w naturze, wiosennymi porządkami, zakończeniem zimy, przygotowaniem się do prac polowych. Tego dnia królowało sprzątanie chat i obejść, bielono i przystrajano domy, wypalano trawy, izby oraz zagrody okadzano i przyozdabiano tatarakiem i kwiatami. Zwierzęta gospodarskie kropiono wodą i

Zielone Świątki to potoczna nazwa majowego święta, wywodzącego się z pogańskich obyczajów przywitania wiosny. Wg tradycji chrześcijańskiej dzień ten jest ruchomym świętem Zesłania Ducha Świętego, które obchodzi się 50 dni po Zmartwychwstaniu Jezusa.

biczowano rózgami ze świeżych gałązek, aby „pobudzić je do życia”.

Po gospodarskich obowiązkach przychodził czas na zabawy. Organizowano je w domach i zagrodach, ale też na polach przy ogniskach, muzyce i tańcach.

W II w. n.e. Zielone Świątki zostały połączone z chrześcijańskim świętem Zesłania Ducha Świętego uznawanym za dzień powstania Kościoła.

Na wsiach spiskich kultytowana jest tradycja ogrywania moji ściśle związana z tym właśnie świętem.

Źródło: http://www.wikipedia.org

Redakcja

W Polsce obchodzi się je 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, podobnie jak w wielu krajach europejskich należących kiedyś do bloku państw socjalistycznych.

W innych krajach dziecięce święto przypada na dzień 20 listopada i obchodzone jest jako Dzień Praw Dziecka lub Powszechny Dzień Dziecka, a data jest upamiętnieniem uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Nie znaczy to jednak, że dziecięce święto nie było znane wcześniej.

Dedykowanie dzieciom szczególnego dnia w kalendarzu miało początek w 1924 r. w Genewie, gdy Liga Narodów przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją Praw Dziecka. Przyznanie dzieciom praw, których nie miały do początku dwudziestego stulecia, stało się przełomem na drodze do uznania dzieci za pełnoprawnych obywateli społeczeństwa. Dziś niewielu o tym pamięta...

Źródła:

http://www.dziendziecka

http://www.dzien-matki.waw.pl

Opracowanie tekstów: Urszula Gielata

To radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół wieku, na stałe wpisało się w kalendarz dni świątecznych.

Dzień w kalendarzu poświęcony dzieciom miał uświadamiać i przypominać, że dziecko nie jest przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomocy gwarantowane Deklaracją Praw Dziecka, której preambuła głosiła:

„Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego i stwierdzają, że ciążą na nich, bez względu na rasę, narodowość i wyznanie - wyspecyfikowane następnie obowiązki”.

W niektórych krajach, między innymi w Chinach, obchodzono w różnych terminach Dzień Dziecka, jednak był to raczej dzień pamięci dorosłych o prawach dzieci i czas, w którym przypominano o potrzebie troski o nie.

Współcześnie każdy dzień jest dniem dziecka. Dniem miłości do niego, stałej opieki, troski o jego teraźniejszość i przyszłość. Nikt nie kwestionuje jego prawa do życia, nauki, zabawy, walczy się jedynie o poprawę standardów, chcąc słonecznym dzieciństwem zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju. Same dzieci nie wyobrażają sobie, że mogłoby być inaczej.

Tęczowy dzień uśmiechu i radości to jeden z najważniejszych i najobfitszych w roku. Nie zawsze tak było. Dzień Dziecka nie kojarzy się naszym pociechom z ciemnymi kartami historii i znamiennymi datami. Tymczasem dzisiejsze przemiłe, kolorowe święto zaledwie pół wieku temu określiło ich człowieczeństwo i status społeczny.

Pierwszy raz uroczyste procesje w dzień Bożego Ciała odbyły się w 1246 roku w Liege. Od 1264 roku nakazem papieża Urbana IV święto to stało się obowiązujące w całym Kościele.

W Polsce Boże Ciało zostało ustanowione dniem wolnym od pracy. Obchodzi się go we czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Jest to zatem święto ruchome wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Obchody Święta Ciała i Krwi Pańskiej nieodzownie wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty z każdej z Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (tradycjnie zwane Bożym Ciałem) to święto obchodzone przez katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. Są oni zobowiązani do uczestniczenia w tym dniu we mszy świętej.

Źródło: http://www.wikipedia.org

Wszystkim MAMOM w dniu Ich święta

życzymy
 
stu lat życia w uśmiechu i radosnych oddechów,
spełnienia najskrytszych marzeń i życia bez przykrych wrażeń,
milion chwil bez złości i wszelkiej pomyślności.

Źródła:

http://www.dzien-matki.waw.pl

Początki tego święta sięgają czasów starożytnych Greków (wiosenne święto Matki Natury, podczas którego składano hołd Rei, żonie Kronosa - matce wszechświata i wszystkich bóstw) i Rzymian (święto bogini Cybele, również uważanej za matkę bogów - było ono obchodzone prawdopodobnie pomiędzy 15 a 18 maja), kiedy to kultem otaczano matki-boginie, będące symbolem płodności i urodzaju.

Zwyczaj powrócił w XVII-wiecznej Anglii jako Matczyna Niedziela i początkowo oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie.

W zielonych oczach matki świeci wiosenna łąka
Słońce na drzewach śpiewa i budzi kwiaty w pąkach
W błękitnych oczach matki pogodne niebo fruwa
Kiedy zasypiasz – matka jak gwiazda nad snem czuwa

W niebieskich oczach matki szepcze kwitnący strumień
Tak opowiadać bajki to tylko mama umie
A w czarnych oczach matki noc od samego świtu
Okrywa cię skrzydłami ze srebra i błękitu

26 maja wszystkie dzieci - zarówno te malutkie, większe, jak i już całkiem dorosłe - składają życzenia swoim mamom, dają im kwiaty, czasem laurki i prezenty (zwykle własnoręcznie wykonane).

Dzień Matki jest świętem, które na stałe zagościło z naszym kalendarzu i w naszych… sercach. Tego właśnie dnia w szczególny sposób wyrażamy szacunek wszystkim swoim rodzicielkom. Okazujemy im miłość, dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie i za to, że zawsze są obok nas.

Redakcja

http://www.wikipedia.org

http://www.klamerka.pl

,,Walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby.’’

Pole tekstowe: W 7. rocznicę
tragedii w Smoleńsku