GAZETKA

SZKOLNA

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

Szkoła Podstawowa w Łapszance Łapszanka 32

34-442 Łapsze Niżne

woj. małopolskie

 

tel.: 18 26 59 950

e-mail: lapszankasp@interia.pl

 

Biblioteka szkolna jest czynna w dniach:

W T O R E K

Ś R O D A

C Z W A R T E K

przed zajęciami lekcyjnymi oraz w czasie ich trwania

PLAN LEKCJI dla oddziału przedszkolnego

Szkoła Podstawowa w Łapszance

Łapszanka 32

34-442 Łapsze Niżne

woj. małopolskie

K

O

N

T

A

K

T

tel.: 18 26 59 950

e-mail: lapszankasp@interia.pl

KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAPSZANCE

PLAN LEKCJI dla klasy VII

PLAN LEKCJI dla klasy VI

PLAN LEKCJI dla klasy V

PLAN LEKCJI dla klasy IV

PLAN LEKCJI dla klasy III

PLAN LEKCJI dla klasy II

PLAN LEKCJI dla klasy I

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-13.15

 

wych. przedszkolne

8.00-8.45

logopedia / świetlica

8.00-8.45

logopedia / świetlica

8.00-14.25

 

wych. przedszkolne

8.00-13.15

 

wych. przedszkolne

8.45-13.10

 

wych. przedszkolne

8.45-13.10

 

wych. przedszkolne

12.25-13.25

język angielski

13.15-14.15

język angielski

——————

13.15-14.15

religia

——————

13.15-14.15

religia

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

800-845

ed. matematyczna

——————

ed. matematyczna

język angielski

ed. polonistyczna

2.

850-935

ed. polonistyczna

logopedia

ed. polonistyczna

ed. polonistyczna

ed. przyrodnicza

3.

945-1030

wychowanie fizyczne Ł

ed. polonistyczna

ed. przyrodnicza

ed. matematyczna

ed. matematyczna

4.

1035-1120

ed. plastyczna Ł

ed. muzyczna Ł

religia Ł

wychowanie fizyczne Ł

religia

5.

1135-1220

——————

wychowanie fizyczne Ł

język angielski

świetlica

——————

6.

1225-1310

——————

zaj. informatyczne

——————

——————

——————

7.

1315-1400

——————

ed. techniczna

——————

——————

——————

8.

1405-1450

——————

——————

——————

——————

——————

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

800-845

logopedia

język angielski

ed. polonistyczna

ed. matematyczna

——————

2.

850-935

ed. matematyczna Ł

ed. matematyczna Ł

ed. matematyczna

ed. polonistyczna

ed. matematyczna Ł

3.

945-1030

wychowanie fizyczne Ł

ed. polonistyczna Ł

język angielski Ł

ed. przyrodnicza

ed. polonistyczna

4.

1035-1120

ed. plastyczna Ł

ed. muzyczna Ł

religia Ł

wychowanie fizyczne Ł

ed. polonistyczna Ł

5.

1135-1220

ed. polonistyczna Ł

wychowanie fizyczne Ł

zaj. komputerowe Ł

świetlica

religia Ł

6.

1225-1310

ed. społeczna

——————

——————

——————

——————

7.

1315-1400

świetlica

——————

——————

——————

——————

8.

1405-1450

——————

——————

——————

——————

——————

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

800-845

——————

ed. społeczna

——————

——————

ed. matematyczna Ł

2.

850-935

ed. matematyczna Ł

ed. matematyczna Ł

ed. polonistyczna

ed. matematyczna

ed. techniczna Ł

3.

945-1030

wychowanie fizyczne Ł

ed. polonistyczna Ł

język angielski Ł

język angielski

religia Ł

4.

1035-1120

ed. plastyczna Ł

ed. muzyczna Ł

ed. matematyczna

wychowanie fizyczne Ł

ed. polonistyczna

5.

1135-1220

ed. polonistyczna Ł

wychowanie fizyczne Ł

zaj. komputerowe Ł

ed. polonistyczna

ed. przyrodnicza

6.

1225-1310

——————

——————

religia Ł

——————

——————

7.

1315-1400

——————

——————

——————

——————

——————

8.

1405-1450

——————

——————

——————

——————

——————

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

800-845

——————

——————

——————

plastyka Ł

przyroda

2.

850-935

wychowanie fizyczne Ł

język polski Ł

język angielski

język angielski Ł

język polski Ł

3.

945-1030

informatyka

matematyka Ł

język polski

przyroda

religia Ł

4.

1035-1120

godz. wychowawcza Ł

język angielski

matematyka Ł

historia

wychowanie fizyczne Ł

5.

1135-1220

język polski

muzyka Ł

wychowanie fizyczne Ł

matematyka

matematyka

6.

1225-1310

——————

wychowanie fizyczne Ł

religia Ł

język polski

technika

7.

1315-1400

——————

——————

——————

——————

——————

8.

1405-1450

——————

——————

——————

——————

——————

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

800-845

——————

język polski

język angielski

plastyka Ł

matematyka

2.

850-935

wychowanie fizyczne Ł

język polski Ł

język polski

język angielski Ł

język polski Ł

3.

945-1030

język polski

matematyka Ł

religia Ł

matematyka

przyroda

4.

1035-1120

godz. wychowawcza Ł

zaj. techniczne Ł

matematyka Ł

język polski

wychowanie fizyczne Ł

5.

1135-1220

język angielski

muzyka Ł

wychowanie fizyczne Ł

przyroda Ł

religia Ł

6.

1225-1310

historia i społ. Ł

wychowanie fizyczne Ł

przyroda Ł

zaj. komputerowe Ł

——————

7.

1315-1400

świetlica

——————

——————

——————

——————

8.

1405-1450

——————

——————

——————

——————

——————

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

800-845

przyroda

——————

——————

godz. wychowawcza

plastyka Ł

2.

850-935

język polski

——————

matematyka Ł

historia i społ. Ł

wychowanie fizyczne Ł

3.

945-1030

muzyka Ł

język angielski

religia Ł

język polski Ł

matematyka Ł

4.

1035-1120

historia i społ.

zaj. techniczne Ł

język angielski

matematyka

język polski Ł

5.

1135-1220

matematyka

matematyka Ł

język polski

język angielski Ł

religia Ł

6.

1225-1310

język polski

język polski Ł

przyroda Ł

zaj. komputerowe Ł

przyroda

7.

1315-1400

z. korekcyjno-kompen.

wychowanie fizyczne Ł

wychowanie fizyczne Ł

z. dydaktyczno-wyr.

——————

8.

1405-1450

——————

wychowanie fizyczne Ł

——————

——————

——————

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

800-845

język polski

biologia

język polski

język niemiecki

plastyka Ł

2.

850-935

matematyka

chemia

matematyka Ł

historia i społ. Ł

wychowanie fizyczne Ł

3.

945-1030

muzyka Ł

fizyka

biologia

język polski Ł

język polski Ł

4.

1035-1120

godz. wychowawcza

język niemiecki

chemia

fizyka

matematyka Ł

5.

1135-1220

historia i społ.

matematyka Ł

religia

język angielski Ł

geografia

6.

1225-1310

język angielski

język polski Ł

język angielski

geografia

religia

7.

1315-1400

z. korekcyjno-kompen.

wychowanie fizyczne Ł

wychowanie fizyczne Ł

z. dydaktyczno-wyr.

informatyka

8.

1405-1450

——————

wychowanie fizyczne Ł

——————

——————

——————