SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAPSZANCE

SŁOWNICZEK

TRUDNYCH WYRAZÓW

 

 

Poznaj znaczenia słów:

 

DZIENNIKARZ

pracownik redakcji prasowej, radiowej, telewizyjnej, zajmuje się zbieraniem informacji, przeprowadzaniem wywiadów oraz pisaniem artykułów

 

REDAKCJA

1. opracowanie, przygotowanie tekstu przed skierowaniem go do druku;

2. zespół zajmujący się przygotowaniem materiałów do druku (w przypadku czasopism) lub do nadania przez telewizję czy radio;

3. lokal, który stanowi siedzibę zespołu pracowników czasopisma albo wydawnictwa

 

REDAKTOR

1. osoba zatrudniona w redakcji, która zajmuje się przygotowaniem materiałów do druku bądź wyemitowania w telewizji bądź radiu;

2. tytuł używany tradycyjnie podczas zwracania się do dziennikarza lub wydawcy

 

REPORTAŻ

jeden z gatunków prozy publicystycznej; opisuje wydarzenia znane autorowi z bezpośredniej obserwacji

 

REPORTER

dziennikarz-sprawozdawca, który zbiera i opracowuje aktualne wiadomości

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

GAZETKA

SZKOLNA

Pomysł redagowania gazetki szkolnej mógł zostać zrealizowany dzięki projektowi „Moja Szkoła – Moje Okno na Świat”, który przeprowadzono we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Łapsze Niżne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To przedsięwzięcie stało się niekwestionowanym sukcesem naszej szkoły, a nade wszystko uczniów - małych redaktorów, dziennikarzy, reporterów. Pisemko o wdzięcznym tytule Co huczy w naszej szkole? wydawaliśmy przez dwa lata, od IX 2009 r. do VI 2011 r. W sumie pojawiło się 13 wydań, z których niemal każde następne było obszerniejsze od poprzedniego.

Nasza łapszańska gazetka powstawała w trakcie warsztatów językowych z języka polskiego „Cudowny świat języków”. Podstawowy ich cel stanowiło rozwijanie polonistycznych zainteresowań uczniów (w tym wiedzy i umiejętności oraz ich wykorzystania w praktyce). W wyniku udziału w zajęciach wzrosły kompetencje kluczowe uczniów.

Redakcję tworzyła grupa uczniów-redaktorów, pracująca pod opieką nauczyciela-polonisty. W przeciągu dwóch lat redaktorzy zmieniali się (szóstoklasiści odchodzili przecież do gimnazjum), ale nigdy nie zabrakło chętnych do udziału w naszym przedsięwzięciu. Byli też tacy, dla których zabrakło miejsca w pracowni komputerowej, a którzy pracowali jako reporterzy korespondencyjni. Wszyscy byli rewelacyjni!

Szkolni reporterzy poznawali przede wszystkim pracę prawdziwych dziennikarzy. Już w trakcie pierwszych zajęć uczniowie zostali „mianowani” redaktorami poszczególnych działów szkolnego czasopisma. Ich praca w „Redakcji” wiązała się z ogromnym zaangażowaniem uczniów, niejednokrotnie także z poświęceniem i odpowiedzialnością. Na drodze do sukcesu uczniowie niejednokrotnie wspólnie pokonywali piętrzące się trudności. Wielu z nich poczyniło imponujących rozmiarów postępy. Wszyscy stali się prawdziwymi dziennikarzami, którzy, choć na co dzień musieli zmagać ze swoją pracą, odczuwali wielką satysfakcję za każdym razem, gdy brali do ręki gorące jeszcze wydanie gazetki. Opracowywane przez uczniów zagadnienia umożliwiły im realizację własnych pomysłów i zamierzeń. Dzieci, niezwykle angażując się w swoją rolę (także poza szkołą), wspólnymi siłami stworzyły profesjonalne czasopismo – zarówno pod względem treści, jak i szaty graficznej. Gazetka stale rozszerzała swój zakres, co zaobfitowało jej obszernością – w aaa

ostatnim roku szkolnym ilość stron stale wzrastała (od 40 do 108!). Warto nadmienić, iż pisemko było rozprowadzane wśród czytelników w formie kserokopii.

A jak właściwie wygląda praca szkolnego dziennikarza gazetki SP w Łapszance?

 

Na pewno taka praca jest bardzo ciężka! Wszyscy nasi redaktorzy, dziennikarze i reporterzy muszą stale pracować z różnymi tekstami kultury i doskonalić swój warsztat pisarski, a przy tym poznają przy tym tajniki pracy z komputerem. Do ich najważniejszych zadań należy zbieranie materiałów, zdobywanie informacji, danych, a następnie ich selekcjonowanie i opracowywanie. Uczniowie muszą ponadto na bieżąco orientować się w wielu sprawach (nie tylko szkolnych).

Ale nic za darmo! Pamiętajmy, że taka wytężona praca wspomaga rozwój dzieci w różnych dziedzinach nauki, a przecież każdy kolejny „numer” gazetki wymaga pomysłowości i wyobraźni.

 

Zatem, Redakcjo, DO DZIEŁA!!!

Historia naszej szkolnej gazetki sięga roku 2009, kiedy to wydaliśmy jej pierwszy numer. Powspominajmy...

Od lewej:

 

Przemysław Kamiński

Józef Mondel

Karolina Kuruc

Wojciech Kapołka

Bartłomiej Kapołka

oraz

Kamila Kapołka

Adrian Krzysztofiak

Lidia Kania

 

Z boku zdjęcie

Anety Cipty

(nieobecnej

na fotografii grupowej)

Aneta Cipta

Bartłomiej Kapołka

Adrian Krzysztofiak

Elżbieta Trzop

Damian Janeczek

Anna Sołtys

Karolina Kuruc

Michał Jendrusiak

Dawid Dudas

Daniel Jendrusiak

W dzień zakończenia roku szkolnego 2015/2016 pożegnaliśmy świetnych redaktorów i dziennikarzy, stanowiących  większą część naszego Zespołu Redakcyjnego. To oczywiście tegoroczni absolwenci Szkoły Podstawowej w Łapszance - zatem… nie sposób było ich zatrzymać. Odeszli od nas do gimnazjum, lecz pozostawili tu sporą część siebie. Na odchodnym obiecali, że nie zapomną o naszej Redakcji i czasem coś napiszą do naszej gazetki on-line.

Wszyscy byli rewelacyjni w swoim „fachu”, a niektórzy z nich niemal niezastąpieni! Pokazali, ile można osiągnąć intensywną pracą. Nasi dziennikarze na bieżąco zbierali różnorodne materiały, zdobywali potrzebne informacje, redagowali teksty, umieszczane na stronie internetowej. Niektórzy z nich, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, bardzo udoskonalili swój warsztat pisarski. I wreszcie osiągnęli sukces! Teraz życzymy im, aby mieli okazję wykorzystać to, czego przez ten czas się nauczyli.

Powodzenia!!!

Szkoła Podstawowa w Łapszance Łapszanka 32

34-442 Łapsze Niżne

woj. małopolskie

 

tel.: 18 26 59 950

e-mail: lapszankasp@interia.pl

W ciągu minionych lat rozkwitał pomysł kontynuowania dzieła, które cztery lata wcześniej zostało przyjęte z takim entuzjazmem. Niestety, pojawił się problem natury finansowej - koszt wydawania gazetki był dość wysoki. Wreszcie padła propozycja „wydawania” naszego pisemka on-line! - a czemu by nie spróbować?

I tak w bieżącym r. szk. 2014/2015 rozpoczęliśmy gorące przygotowania do wznowienia działalności Redakcji szkolnej gazetki w ramach warsztatowych zajęć z języka polskiego. I chociaż zajęły one sporo czasu, miejmy nadzieję, że przyniosą owoce.

KONTAKT